Opplysninger

På denne siden finner du opplysninger som er bra å ha med seg.

Bestilling:
Du reserverer båten over telefon, e-mail eller brev. Vi sender ordrebekreftelse. Bestilling er bindende for oss og kunden når vi har mottatt bestillingen. Båtleien er basert på timecharter og inkluderer båt, mannskap, havneavgifter, passasjerforsikring, drivstoff og 8% mva

Avbestilling:
Avbestilles tur/servering mindre enn 14 dager før avtalt tid faktureres kunden for 50 % av avtalt beløp.

Betaling:
Vi sender faktura på utførte turer/servering som bestilles av firma, private, lag og foreninger. For turer som averteres i lokalpressen o.l. betaler man billett ved ombordstigning. Kunden kan selv bestemme om alt skal på faktura eller at gjestene skal betale deler av servering selv.

Været:
Helgelandskysten kan være lunefull, vi anbefaler derfor å ta med tøy for ute bruk.

Priser:
Fakturering skjer basert på det bestilte antall deltakere og for det tidsrom som er avtalt.

Bespisning:
M/S "Gamle Helgeland" er utstyrt for å kunne servere ca 60 gjester til bords. Båten har alle rettigheter, og mat for turen kan bestilles på forhånd.

Ansvar:
Helgelandscruise AS fraskriver seg alt ansvar for tap av reisegods, liv, skade på person eller gjenstander som gyldig kan fraskrives etter sjølovens § 188 og 189, eller tap grunnet havari eller driftsavbrudd. For øvrig gjelder ansvarsbegrensningen etter lovens § 234 og 235.

Oppførsel & båtvett:
På "Gamle Helgeland" vil vi ha god oppførsel. Ved avvik fra dette har kapteinen, ut fra egen sikkerhetsvurdering, rett til å avlyse hele arrangementet og eventuelt sette alle passasjerene i land. Samtidig står arrangøren ansvarlig for mulige skader på båt/inventar som følge av uaktsomhet eller forsettelig atferd av selskapets deltakere. Rederiets tap grunnet slike forhold vil bli krevd dekket av kunden. Medbrakt alkohol er ikke tillatt, og røyking er kun tillatt på dekk, gjester som møter synlig beruset vil bli avvist ved gangvei. Følges disse enkle regler vil både dere og vi få en fin tur sammen.

Gå tilbake fra Opplysninger til Hovedsiden